Hårtransplantasjon

En hårtransplantasjon er et kirurgisk inngrep der hårstråene flyttes fra nakke eller tinning og deretter plantes på de stedene på kronen og andre områder hvor økt hårvekst ønskes. Hos de fleste menn er det vanlig med hårtap i pannen, og det er særlig de dype vikene ovenfor tinningen eller den eksponerte hudflekken oppe på kronen som skal fylles. Også kvinner blir rammet av problemer med tynnhet rundt tinningen, og opplever en hårtransplantasjon i dette området som en stor estetisk forbedring. I tillegg utføres inngrep for å øke hårvekst på øyenbryn eller øyenvipper i de tilfeller hvor hårene på disse områdene er tynt eller borte.

Hårstråene inokuleres i huden, hvorpå de transplanterte hårsekkene gror fast for deretter å produsere naturlig hår. Metoden er den eneste permanente behandlingen for å håndtere håravfall som samtidig gir et umiddelbart og nærmest permanent resultat. Årsaken til dette er at hårstråene tas fra et område på hodet der man vanligvis ikke opplever hårtap. Dette betyr igjen at disse hårstråene er genetisk kodet til ikke å påvirkes av arvelig hårtap.

Utvikling av nye teknikker for hårtransplantasjon over årene har resultert i færre bivirkninger, i tillegg til at inngrepet gir et bra resultat på de aller fleste pasientene – både kvinner og menn. De første operasjonene for femti år siden etterlot ofte brede og kraftige arr i nakken. Resultatet var av og til utilfredsstillende, da store mengder av det transplanterte håret falt av. Heldigvis har dette endret seg. I dag gjøres transplantasjonen trinnvis med små transplantater som inneholder kun én gruppe hårsekker av gangen. Som følge er sluttresultatet så bra at man knapt kan skille mellom en som har fått en hårtransplantasjon utført, og en som ikke har det.

Passer metodene for alle?

Innen man bestemmer seg for en hårtransplantasjon er det viktig å sette seg nøye inn i hvordan inngrepet foregår og hvilket resultat som kan forventes. Konsultasjon med en faglig ekspert er helt avgjørende, og det kan også være fordelaktig å konsultere et par ulike klinikker for å høre de respektives perspektiv på inngrepet. Det finnes en rekke teknikker for å utføre en hårtransplantasjon, samt forskjellige fordeler og ulemper som må tas i betraktning. I tillegg må mengde håravfall vurderes, samt hvor store partier det er man ønsker å få dekket med hår. Disse to faktorene ser man på i forhold til hvor mye hår det er å ta av i nakken og tinningen. Finnes det ikke tilstrekkelig med ledige hårstrå, vil heller ikke resultatet bli bra. Også tykkelsen på de nåværende hårstråene i nakken er en avgjørende faktor; er de for tynne kan de dessverre ikke brukes.

Ulike metoder for hårtransplantasjon

Det finnes to grunnleggende metoder for hårtransplantasjon: FUE (follicular unit extraction) og FUT (follicular unit transplantation), sistnevnte blir også kalt STRIP. Disse metodene kan iblant kombineres.

FUT (STRIP) metoden har lenge vært den vanligste metoden, og er ofte det billigste alternativet. Det blir brukt svært bra instrumenter, og transplantatene (hårsekkene) som tas ut består ofte kun av én gruppe hårsekker (1-4 hårstrå). Disse gruppene tas ut via en tynn remse hud som skjæres ut av nakken, eksempelvis. Ved hjelp av dagens metoder skaper dette kuttet knapt et arr, da det har blitt utviklet nye teknikker for å lukke huden der snittet er foretatt. Normalt sett gir en hudremse cirka 5000-8000 hårsekker. Det er viktig å presisere at dette inngrepet foretas ved hjelp av vanlig lokalbedøvelse og det er ingen smerte involvert.

FUE metoden blir mer og mer vanlig i dag, spesielt ved mindre transplantasjoner. Denne er noe dyrere enn FUT (STRIP) metoden, noe som en direkte årsak av at den er mer tidkrevende i de ulike momentene. Enkelt forklart plukkes individuelle hårsekkgrupper ut, som deretter flyttes enkeltvis til det ønskede området. Denne metoden etterlater ingen arr, og huden der hårsekken har blitt tatt ut leges svært fort. Denne metoden er fordelaktig ved mindre operasjoner der færre hårsekkgrupper trengs, eller i tilfeller hvor man er avhengig av kjapp sårheling.

Hvilken metode som passer den enkelte er det vanskelig å gi et eksakt svar på, og er noe en selv må vurdere i forhold til økonomi, tidsperspektiv på rekreasjon samt størrelse på området som skal behandles. I dag utgjør FUT (STRIP) metoden majoriteten av alle inngrep som foretas, men forbedret effektivitet og tidsbesparende tiltak bidrar til et økende antall inngrep blir utført med FUE metoden. Det vesentlige er uansett at pasienten er fullstendig klar over de ulike mulighetene og begrensningene knyttet til hver metode. Med denne informasjonen skal pasienten kunne foreta et trygt valg av riktig hårtransplantasjonsmetode.